חברה חוייבה בתשלום זכויותיה של עובדת קבלן הנקיון

  • פורסם:31 במאי 2022

כידוע, החוק להגברת האכיפה קובע תנאים מחמירים על מזמיני שירותים בתחום השמירה, הנקיון וההסעדה. מעסיק אשר אינו מקיים את הוראות הדין באופן קפדני, עלול להיות מחוייב בתשלום זכויות עובדי הקבלן, ולעתים אף לשאת באחריות מינהלית…

להמשך קריאהחברה חוייבה בתשלום זכויותיה של עובדת קבלן הנקיון

עובדי חברת מיחשוב חיצונית שהגישה שירותים לעירייה – הוכרו כעובדי העירייה

  • פורסם:31 במאי 2022

עיריית חולון הוציאה את שירותי המיחשוב שלה למיקור חוץ. ככלל, מדובר בנורמה רווחת ולגיטימית. אלא שגם לעניין זה ישנם כללים שחשוב להקפיד עליהם, ובעיקרם לוודא שהשירות המסופק על-ידי הקבלן כולל ערך מוסף, מעבר לאספקת כוח…

להמשך קריאהעובדי חברת מיחשוב חיצונית שהגישה שירותים לעירייה – הוכרו כעובדי העירייה

שלילת פיצויי פיטורים

  • פורסם:14 באפריל 2022

שני פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה, בשני עניינים שונים, הגיעו לתוצאה זהה, לפיה נשללו מהתובעים 70% מפיצויי הפיטורים. במקרה האחד, דובר במתכנת אשר פיתח בעצמו את תוכנת הדגל של החברה המעסיקה. במהלך כל תקופת העסקתו,…

להמשך קריאהשלילת פיצויי פיטורים

ביה"ד הכיר במועסקת עצמאית כעובדת, וחייב את המעסיקה בתשלום זכויותיה הסוציאליות

  • פורסם:14 באפריל 2022

בית הדין לעבודה שב ונדרש לסוגיה – באילו נסיבות מועסקת עצמאית תוכר בדיעבד כעובדת של המעסיקה, על כל ההשלכות של קביעה זו. במקרה הנדון, התובעת הועסקה על ידי חברת אל על כמדריכה בחדר הכושר, וזאת…

להמשך קריאהביה"ד הכיר במועסקת עצמאית כעובדת, וחייב את המעסיקה בתשלום זכויותיה הסוציאליות

ההחלטה מי מהעובדים יעבוד מהבית היא בסמכות המעסיק

  • פורסם:14 באפריל 2022

בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי ההחלטה האם לאשר לעובדת לעבוד מביתה היא חלק מהפררוגטיבה הניהולית של המעסיק. טענת העובדת כי הופלתה לרעה ביחס לעובדים אחרים אשר להם הותר לעבוד מהבית – נדחתה. בית הדין…

להמשך קריאהההחלטה מי מהעובדים יעבוד מהבית היא בסמכות המעסיק

אי תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים שעבודתם אינה מאפשרת פיקוח

  • פורסם:28 בפברואר 2022

הכלל הוא שחוק שעות עבודה ומנוחה חל על כל העובדים, להוציא שלוש קבוצות עיקריות: עובדי הנהלה, עובדים אשר תפקידם דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ועובדים אשר לא ניתן לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.…

להמשך קריאהאי תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים שעבודתם אינה מאפשרת פיקוח

תנאי הזכאות לגמול שעות נוספות מעבר לתשלום גמול השעות הנוספות הגלובאלי

  • פורסם:28 בפברואר 2022

כידוע, יש תוקף להסכמה בין הצדדים, לפיה ישולם לעובד גמול שעות נוספות גלובאלי, בסכום חודשי קבוע, וכי תשלום זה יבוא במקום גמול השעות הנוספות שהיה משולם לו בהתאם לשעות המדווחות מדי חודש – ובלבד שהגמול…

להמשך קריאהתנאי הזכאות לגמול שעות נוספות מעבר לתשלום גמול השעות הנוספות הגלובאלי

עדכוני קורונה

  • פורסם:11 באוקטובר 2021

עדכוני פסיקה – קורונה בוטלה הוראה המחייבת כבאים לגלח את זקנם באזורי ממשק עם מסיכות אטימה נסיבות: נציב הכבאות הוציא הוראה לפיה כבאים מבצעיים מחויבים לגלח את זקנם באזורי ממשק עם מסכות אטימה, על מנת…

להמשך קריאהעדכוני קורונה

חובת המעסיק לברר אם לעובד שהתקבל לעבודה יש ביטוח פנסיוני קודם

  • פורסם:1 באוקטובר 2021

לאחרונה, בית הדין הארצי[1] דן בערעור מאוחד על שני פסקי דין, אשר ניתנו על ידי מותבים נפרדים בבית הדין האזורי, ובהם נדונה תביעת 3 עובדות אשר הועסקו במוקד מכירה טלפוני של רשת בתי המלון "הכשרת…

להמשך קריאהחובת המעסיק לברר אם לעובד שהתקבל לעבודה יש ביטוח פנסיוני קודם