המשרד מספק מגוון שירותים משפטיים בתחום דיני ספורט, לרבות:

  • ייצוג וליווי של מועדונים, ארגונים וספורטאים בכל ענפי הספורט.
  • הסדרת היחסים בין אגודות לבין איגודים/התאחדויות ספורט.
  • הסדרת היחסים ומיצוי זכויות מועדונים אל מול רשויות מקומיות ו/או גופים ממשלתיים ו/או גופים מתקצבים למיניהם.
  • הסדרת היחסים בין אגודות ספורט לבין בעלי תפקיד וספורטאים), ניהול ופתרון סכסוכים בבתי הדין לעבודה או בבוררויות לפי חוק הספורט (לפי העניין).
  • ייעוץ וליווי בקשר עם שינויי החקיקה בתחום דיני הספורט, והשלכותיה על ההיבטים התקציביים של מועדונים, איגודים ורשויות מקומיות.
  • בראש תחום דיני הספורט עומדים עו"ד תומר הדס ועו"ד דליה בושינסקי, חברי ועדת משפט וספורט של לשכת עורכי הדין.