שלילת פיצויי פיטורים

שני פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה, בשני עניינים שונים, הגיעו לתוצאה זהה, לפיה נשללו מהתובעים 70% מפיצויי הפיטורים.

במקרה האחד, דובר במתכנת אשר פיתח בעצמו את תוכנת הדגל של החברה המעסיקה. במהלך כל תקופת העסקתו, הוא נהג בחוסר תום לב, בכך שלא איפשר לעובדים אחרים להיחשף לקוד, וכך יצר אצל המעסיקה תלות מוחלטת בעבודתו. העובד ניצל לרעה את כוחו, וסחט ממעסיקתו מליוני שקלים, תוך שהוא מאיים כי אם לא ישולמו לו, הוא לא יעדכן את התוכנה, מה שיגרום בוודאות לקריסת החברה. לאחר שנים שבהן היתה נתונה לסחיטה מצד העובד, המעסיקה ביקשה וקיבלה מבית הדין צו לקבלת הקוד והנתונים הנדרשים להפעלת התוכנה. לאחר קבלת הנתונים, כשהאיום הוסר, החברה סיימה את העסקתו של העובד. בית הדין קיבל את עמדת המעסיקה ושלל את מרבית פיצויי הפיטורים של העובד, תוך קביעה כי הוא ביצע כפייה כלכלית. ההחלטה שלא לשלול ממנו את מלוא פיצוי הפיטורים התבססה על תרומתו רבת השנים של העובד להצלחת החברה וכן לנסיבותיו האישיות.

סע"ש 52852-09-19 עוקץ מערכות בע"מ נ' יוסף פרידלנדר (27.02.2022)‏

במקרה השני, שהוא יותר שכיח, בית הדין דן בענייננו של עובד מחסן אשר פוטר עקב מעשי גניבה של סחורה ממעסיקתו. גם במקרה זה נשללו מהעובד 70% מפיצויי הפיטורים וכן נשללה ממנו ההודעה המוקדמת במלואה. ההחלטה שלא לשלול את מלוא פיצויי הפיטורים נבעה, בין היתר, מאופן ביצוע העבודה ותרומתו של העובד לחברה, וכן כי העובד חויב בהשבת שווי הסחורה אשר הוכח כי נגנבה.

לעובד לא נערך שימוע לפני פיטוריו, אלא רק שיחת בירור שמטרתה היתה לחקור את מעשי הגניבה שלו. נקבע כי בכך אמנם נפל פגם בהליך הפיטורים, אולם אין לפסוק לעובד פיצוי בגין אי עריכת שימוע, וזאת בשל נסיבות המקרה המיוחדות, וכן מכיוון שתכלית השימוע התקיימה: בשיחת הבירור ניתנה לעובד האפשרות להציג את טענותיו, והן היו מבולבלות, סותרות ומתחכמות. לאחר מכן, העובד עזב את המקום וניתק קשר עם החברה (בטענה שהוא חולה, ואף המציא אישורי מחלה).

בית הדין דחה כאמור את מרבית התביעה של העובד, אולם חייב את המעסיקה לשלם לו דמי מחלה בגין כל התקופה בה המציא אישורי מחלה. נקבע כי ספק רב אם העובד אכן נדרש לחופשת מחלה באותה תקופה, אלא שאישורי המחלה שהמציא היו של קופת חולים, ואילו הנתבעת לא הוכיחה שאינם אותנטיים, ואף לא דרשה שייבדק ע"י רופא מטעמה.

סע"ש 11290-02-19 שמעון בן אישו נ' מ.ש.ק אלמור בע"מ (02.03.2022)‏