עובדי חברת מיחשוב חיצונית שהגישה שירותים לעירייה – הוכרו כעובדי העירייה

עיריית חולון הוציאה את שירותי המיחשוב שלה למיקור חוץ. ככלל, מדובר בנורמה רווחת ולגיטימית. אלא שגם לעניין זה ישנם כללים שחשוב להקפיד עליהם, ובעיקרם לוודא שהשירות המסופק על-ידי הקבלן כולל ערך מוסף, מעבר לאספקת כוח העבודה של עובדיו.

בשנת 1983 החברה לאוטומציה התקשרה עם עיריית חולון בהסכם לאספקת שירותי מיחשוב.

בשנת 2020, העירייה הודיעה לחברה על ביטול ההתקשרות עמה. מכיוון שלחברה לאוטומציה לא היתה אפשרות להמשיך ולהעסיק את העובדים אצלה או אצל לקוחות אחרים, היא הזמינה אותם לשימוע, בכוונה לסיים את העסקתם.

ההסתדרות הגישה לבית הדין בקשה לקבוע כי יש להכיר בעובדים אלה כעובדי העירייה.

בית הדין קיבל את הבקשה וקבע כי אמנם ייתכנו מקרים בהם מעסיק יוציא חלק מהפונקציות שלו למיקור חוץ, וכי אין מניעה כי גם שירותי מיחשוב יבוצעו על ידי גורם חיצוני. אולם במקרה הנדון, החברה לאוטומציה לא באמת סיפקה לעירייה כל שירות, אלא שימשה רק צינור להעברת תשלום שכרם של העובדים. אפילו מערכות המחשב אשר בתחילת הדרך סופקו על ידה, הוחלפו במרוצת השנים, ובפועל עובדיה סיפקו תמיכה למערכות של העירייה, ללא קשר לחברה לאוטומציה. העירייה גם התייחסה אל עובדי החברה כאל עובדיה, לכל דבר ועניין, וניהלה אותם, הן מקצועית והן אדמיניסטרטיבית: היא ראיינה אותם כמועמדים, קיבלה אותם לעבודה, קבעה את תנאי העסקתם, קידמה אותם, סיפקה להם כרטיסי ביקור ומינתה אותם לתפקידים. הכל, מבלי שלמעסיקתם הרשמית היה כל קשר אליהם או לעבודתם בעירייה.

כאמור, בית הדין קבע כי בנסיבות אלה, התקיימו יחסי עובד מעסיק בינם לבין העירייה, ואף קבע כי כעת, משההתקשרות של העירייה עם החברה לאוטומציה הסתיימה – הם זכאים להתמודד על תפקידים בעירייה במסגרת מכרזים פנימיים.

סק (ת"א) 34257-10-20 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' עיריית חולון ואח' (מיום 29.4.2022)