אי תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים שעבודתם אינה מאפשרת פיקוח

הכלל הוא שחוק שעות עבודה ומנוחה חל על כל העובדים, להוציא שלוש קבוצות עיקריות: עובדי הנהלה, עובדים אשר תפקידם דורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ועובדים אשר לא ניתן לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

בשנים האחרונות, המגמה היא לצמצם את ההגדרה של שלוש הקבוצות האלה. לגבי עובדי הנהלה, הפסיקה קבעה שמדובר רק בשכבת ההנהלה הבכירה ביותר. לגבי "משרת אמון", מדובר כיום בקטגוריה כמעט ריקה. וגם לגבי הקבוצה השלישית, הכלל הוא שלנוכח האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום, כמעט ואין עובדים אשר לא ניתן לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

פסק דין שניתן לאחרונה ע"י ביה"ד הארצי, הרחיב את הקטגוריה השלישית וקבע כי החוק אינו חל על עובדים המבצעים את עבודתם בשטח, באופן דינמי וגמיש, ולא בהכרח מקדישים את כל יום עבודתם לעבודה עבור מעסיקם, וזאת, גם אם קיימים אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים פיקוח עליהם.

בפסק הדין נדון מקרה של חברת כוח אדם, אשר תפקידם של שניים מעובדיה היה לגייס עובדים זרים להצבה אצל לקוחות. תפקידם חייב נסיעות מרובות, קיום פגישות עם לקוחות, ספקים, רשויות ומועמדים, במקומות שונים ומרוחקים ובשעות לא שגרתיות. אמנם היה לעובדים סידור עבודה כללי, אבל סדר היום שלהם היה דינמי ומשתנה, לא רק מיום ליום אלא גם באותו יום משעה לשעה, בהתאם לצרכי העבודה. כמו כן, הסתבר כי שני העובדים שהו בחלק מהיום גם במקומות אשר לא היו קשורים בעבודה.

בתמהיל שכזה, בו עובדים נמצאים כל הזמן בתנועה, עם תוכנית עבודה שנתונה לשינויים בלתי פוסקים, עבודתם אינה יכולה להיות מפוקחת על ידי המעסיק בכל זמן נתון. בית הדין קבע כי גם אם ישנם אמצעים טכנולוגיים שבאמצעותם ניתן לעקוב אחר שעות עבודתם של העובדים, מדובר בנטל לא סביר. לפיכך, נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על העובדים.

 

שלילת פיצויי פיטורים עקב עבירת משמעת

באותו פסק דין, בית הדין דן גם בעבירת משמעת שביצעו שני העובדים, בכך שהציגו בפני מעסיקתם מצג שווא, כאילו הספק שהם עובדים מולו דורש תשלום עבור תיווך בינם לבין עובדים, קיבלו ממנה סכומי כסף כדי להעביר אליו ונטלו אותם לעצמם. למרות שמדובר היה בסכום מצטבר של כ- 2,000 ₪ בלבד, בית הדין קבע כי מדובר בעבירת משמעת חמורה, ובגינה הפחית את פיצויי הפיטורים שהגיעו להם ב- 30%.

ע"ע 4033-04-21 ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ – ויטאלי יאקושנקו (מיום 8.2.2022)