חברה חוייבה בתשלום זכויותיה של עובדת קבלן הנקיון

כידוע, החוק להגברת האכיפה קובע תנאים מחמירים על מזמיני שירותים בתחום השמירה, הנקיון וההסעדה. מעסיק אשר אינו מקיים את הוראות הדין באופן קפדני, עלול להיות מחוייב בתשלום זכויות עובדי הקבלן, ולעתים אף לשאת באחריות מינהלית ופלילית.במקרה הנדון, עובדת של קבלן נקיון אשר הוצבה לעבודה בחברת שופרסל, לא קיבלה את זכויותיה ממעסיקה, קבלן הנקיון, אשר פשט את הרגל, והגישה תביעה נגד שופרסל לקבלת זכויותיה.
בית הדין קיבל את התביעה, וקבע כי שופרסל אחראית לתשלום זכויותיה, וזאת בעיקר מהטעמים הבאים:

  • אמנם שופרסל מינתה בודק שכר מוסמך, אשר בדק את תנאי העסקת עובדי הקבלן, אולם הבודק הציג בדוחותיו ליקויים, ושופרסל לא פעלה כדי לוודא כי הם מתוקנים.
  • אמנם בהסכם בין שופרסל לבין הקבלן נקבע מנגנון לפיו עובדי הקבלן יוכלו לפנות לשופרסל במקרה שזכויותיהם יופרו, אולם שופרסל לא החתימה את עובדי הקבלן על מסמך המציין את זכותם זו.

לפיכך, שופרסל הפרה את הוראות החוק להגברת האכיפה, באופן שמטיל עליה אחריות לשלם לתובעת את זכויותיה.

ד"מ 26440-11-20 Letebrhan Fekadu נ' דור אל סדרנות ומשלוחים ואח' (מיום 24.4.22)