מניעת הטרדה מינית – הדרכות, בדיקות חיצוניות וייצוג משפטי

מניסיוננו, רבים מהמעסיקים אינם מודעים למכלול החובות המוטלות עליהם מכוח הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, וגם אלה שמודעים אינם פועלים ליישום חובותיהם במלואן, באופן אשר חושף אותם שלא לצורך.

על מנת להבטיח מניעה וטיפול מלאים, יעילים ונכונים במקרים של הטרדה מינית, בהתאמה להוראות הדין, משרדנו מספק מכלול של שירותים משפטיים כלהלן:

  • הרצאה בסיסית למנהלים – ההרצאה כוללת סקירה של הוראות החוק הרלוונטיות; הסברים על פרשנות הוראות הדין בפסיקת בתי הדין לעבודה; הנחיות והמלצות מעשיות לפעולות נדרשות לשמירה על סביבת עבודה מוגנת ולמניעת הטרדות מיניות; אופן הטיפול הראוי בתלונה על הטרדה מינית; התייחסות למקרים קונקרטיים מחיי היום-יום; מענה על שאלות ועוד.

משך ההרצאה: כשעה וחצי;

  • הרצאה יישומית לעובדים/דרגי ביניים – ההרצאה כוללת הסבר אודות הוראות החוק והאיסורים לפיו, ומתמקדת בדוגמאות קונקרטיות ויישומיות המתאימות למקום העבודה הספציפי, לתרבות הארגונית המקומית, ובמקרים אשר אירעו במקום העבודה בעבר. טרם הכנת ההרצאה יתקיימו פגישות מקדימות לקבלת מידע ונתונים אודות מקום העבודה וסיכום בדבר דגשים נדרשים להרצאה.

משך ההרצאה: כשעה וחצי;

  • הכשרה לממונה על מניעת הטרדה מינית – הדרכה אישית מעמיקה למתן ידע וכלים יישומיים לביצוע תפקידה של הממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הכוללת: הכרת החוק ואחריות המעסיק, הכרת אחריות וחובות הממונה; הכרת ההוראות בדבר אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית; הנחיות וכלים לביצוע יעיל של תחקור, איסוף מידע והכנת דו"ח סיכום ומסקנות הליך בדיקה; תרגול מעשי. משך ההדרכה: יום שלם (8-6 שעות);
  • ליווי וייעוץ פרטני לממונה בעת בירור תלונה קונקרטית – ליווי וייעוץ שוטף, החל משלב קבלת התלונה ובירורה, דרך הכנת דו"ח הסיכום והמסקנות, ועד שלב קבלת החלטה על ידי המעסיק ומשלוח הודעה לצדדים;
  • בדיקה חיצונית של תלונה על הטרדה מינית – במקרי הצורך, לפי החלטת המעסיק, הטיפול בתלונה מועבר לטיפולינו, כבודקים חיצוניים. במקרה כזה, אנו מבצעים בעצמנו את תפקיד הממונה על הטרדה מינית, ופועלים לבירור תלונה בהתאם להוראות הדין, על כל שלבי הטיפול הנדרש, לרבות הכנת דוח סיכום והמלצות קונקרטיות למעסיק בנוגע לאופן הטיפול הנדרש.

 

  • השירות מבוצע על ידי צוות משפטי מיומן בראשות עו"ד כרמל חורב-אלטמן, שותפה במשרדנו, שהיא בעלת ידע רב, ניסיון עשיר וייחודי ומומחיות בתחום של מניעה וטיפול בהטרדה מינית במקום העבודה.
  • ניתן לשלב את השירותים המוצעים כנ"ל עם הרצאות משלימות בנושאים שונים הקשורים ביחסי ודיני עבודה, לפי הצורך.
  • את ההרצאות ניתן להעביר גם מרחוק, באמצעות אפליקציות ייעודיות כדוגמת זום.