ייצוג קבוצות עובדים בהליכי שיקום/פירוק חברות ובהליכי פשיטת רגל של המעסיק

משרדנו מייצג קבוצות עובדים אשר מעסיקם הפר את זכויותיהם על רקע קשיים כלכליים, לרבות בנסיבות בהן קיים ספק בנוגע ליכולתו של המעסיק להתקיים או לקיים את חובותיו. מצב זה מחייב צעדים משפטיים מיידיים, לרבות פעולות בהתאם לחוק חדלות פירעון החדש, אשר נכנס לתוקפו ביום 15.9.2019.

במסגרת שירותינו, אנו מלווים את העובדים בכל שלבי ההליך, בהתנהלות מול המעסיק, בהליכים מול בית המשפט – לשיקום או לפירוק החברה, בהכנת תביעות חוב והוכחתן הן מול המפרק/הממונה המיוחד והן מול המוסד לביטוח לאומי, לבטחת זכויות העובדים וכספם ככל האפשר.

מעבר למומחיות ולנסיון הרב שמשרדנו צבר בהליכים מסוג זה, עו"ד תומר הדס עצמו – השותף המייסד במשרדנו – משמש כממונה מיוחד מטעם כונס הנכסים הרשמי של המדינה לצורך בדיקת תביעות חוב מטעם עובדים.