מניעת הטרדה מינית – הדרכות, בדיקות חיצוניות וייצוג משפטי

מניסיוננו, רבים מהמעסיקים אינם מודעים למכלול החובות המוטלות עליהם מכוח הוראות החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית, וגם אלה שמודעים להן אינם פועלים ליישום חובותיהם במלואן, באופן אשר חושף אותם שלא לצורך.

על מנת להבטיח מניעה וטיפול מלאים במקרים של הטרדה מינית, בהתאם להוראות הדין, משרדנו מספק שירותים משפטיים כלהלן:

  • הדרכה בסיסית למנהלים – ההדרכה כוללת סקירה של הוראות החוק; הסברים על פרשנות הוראות הדין בפסיקת בתי הדין לעבודה; הנחיות לפעולות נדרשות לשמירה על סביבת עבודה מוגנת ולמניעת הטרדות מיניות; אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית; התייחסות למקרים מחיי היום-יום; מענה על שאלות ועוד.

משך ההדרכה: כשעה וחצי;

  • הדרכה יישומית לעובדים/דרגי ביניים – ההדרכה כוללת הסבר לגבי הוראות החוק, ומתמקדת בדוגמאות המתאימות למקום העבודה הספציפי, לתרבות הארגונית המקומית, ולמקרים אשר אירעו במקום העבודה בעבר. טרם הכנת ההדרכה יתקיימו פגישות מקדימות לקבלת מידע לגבי מקום העבודה ולגבי דגשים נדרשים.

משך ההדרכה: כשעה וחצי;

  • הכשרה לממונה על מניעת הטרדה מינית – הדרכה אישית מעמיקה למתן ידע וכלים יישומיים לביצוע תפקידה של האחראית על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הכוללת: הכרת החוק ואחריות המעסיק; הכרת אחריות וחובות הממונה; הכרת ההוראות בדבר אופן הטיפול בתלונה על הטרדה מינית; הנחיות וכלים לביצוע יעיל של תחקור, איסוף מידע והכנת דו"ח סיכום ומסקנות הליך בדיקה; תרגול מעשי.

משך ההדרכה: יום שלם (8-6 שעות);

  • ליווי וייעוץ פרטני לאחראית על מניעת הטרדה מינית בעת בירור תלונה קונקרטית – ליווי וייעוץ שוטף, החל משלב קבלת התלונה ובירורה, דרך הכנת דו"ח הסיכום והמסקנות, ועד שלב קבלת החלטה על ידי המעסיק ומשלוח הודעה לצדדים;
  • בדיקה חיצונית של תלונה על הטרדה מינית – במקרי הצורך, לפי החלטת המעסיק, הטיפול בתלונה מועבר לטיפולינו, כבודקים חיצוניים. במקרה כזה, אנו מבצעים את תפקיד האחראית על מניעת הטרדה מינית, ופועלים לבירור תלונה בהתאם להוראות הדין, על כל שלבי הטיפול, לרבות הכנת דוח סיכום והמלצות קונקרטיות למעסיק.
  • ייצוג בהליכים משפטיים הקשורים בהטרדה מינית.
  • כל סוגי השירותים המשפטיים מבוצעים על ידי צוות משפטי מיומן בראשות עו"ד כרמל חורב-אלטמן, שותפה במשרדנו, שהיא בעלת ידע רב, ניסיון עשיר וייחודי ומומחיות בתחום של מניעה וטיפול בהטרדה מינית במקום העבודה.
  • ניתן לשלב את השירותים המוצעים לעיל עם הדרכות משלימות בנושאים הקשורים ביחסי ודיני עבודה, לפי הצורך.
  • את ההדרכות ניתן להעביר גם מרחוק, באמצעות שיחות וידאו.