ייצוג עובדים בכירים וקבוצות עובדים בהסדרה ומימוש זכויות אל מול מעסיקיהם

שירותי המשרד כוללים ייעוץ וליווי משפטי של עובדים בכירים בכל היבטי ההעסקה, החל מניהול משא ומתן לקראת חתימת הסכם העסקה, עובר לניהול יחסי העבודה בפועל וככל הנדרש בקשר לסיומם, לרבות, כמובן, ככל הנדרש להבטחת זכויות העובדים במקרה של חלוקי דעות.

בכלל זה, המשרד צבר מומחיות בטיפול בהסכמי העסקה מורכבים ובתבניות העסקה מגוונות, תוך הבנה כוללת ורגישות למעמדו של העובד כבכיר, לחובותיו המיוחדות ולזכויותיו ככזה.

בנוסף, למשרדנו ידע וניסיון רב בייצוג קבוצות עובדים בתיקים בעלי עניין אל מול המעסיק, למימוש זכויות במישור הקיבוצי ו/או האישי, לרבות ניהול הליכים ליישוב והסדרת חלוקי הדעות בבתי הדין ו/או בטריבונלים אחרים ככל הנדרש.