משרד ראשי:
רחוב מדינת היהודים 89
ת.ד. 4009
הרצליה פיתוח 4614001

טלפון: 09-9513366
פקס': 09-9513377
דוא"ל: office@holin-hadas.co.il