כידוע, כמעט לכל הוראה בחוקי העבודה יש, מלבד הפן האזרחי (אשר מקנה לעובד את הזכות להגיש תביעה כספית), גם פן מינהלי ופלילי. מעסיק אשר מפר הוראה כלשהי מהוראות דיני העבודה (גם אם הפרה טכנית ובתום לב) צפוי לקנסות מינהליים, ובמקרים חמורים יותר – גם לסנקציות פליליות – הן על התאגיד והן על נושאי משרה ובעלי השליטה.

בשנים האחרונות, היקף הביקורות של משרד העבודה נמצא במגמת עלייה משמעותית.

משרדנו מציע שירות שהוא בבחינת "טיפול מונע": בדיקה יסודית ומקיפה בחברה, אשר במסגרתה נבדקת התנהלותה ביחס להוראות דיני העבודה; דו"ח מפורט עם כל הליקויים שנמצאו, וכן עם המלצות והדרכה לגבי הדרכים לתקן אותם; במקרה הצורך, משרדנו עורך ביקורות נוספות, עד שהוא מוודא תיקון כל הליקויים.

השירות המשפטי מבוצע באמצעות צוות בראשות עו"ד לירז מגידיש, אשר שימשה בעברה כחוקרת באגף הפיקוח על חוקי העבודה במשרד העבודה, וכיום היא עו"ד בעלת מומחית בדיני עבודה ובעלת הסמכה של "בודק שכר מוסמך".

אישור של בודק שכר מוסמך לגבי ביצוע פרויקט אכיפה פנימית, כפי שאנו מבצעים אצל לקוחותינו, מהווה הגנה (וטעם להפחתת ענישה) בביקורות של משרד העבודה. ראו לעניין זה שירותי בודק שכר מוסמך במקרה של ביקורת משרד העבודה.

הפרויקט יכול להתבצע באחת משלוש מתכונות:

(1) בהיקף מצומצם (אשר מוודא עמידה בביקורת רנדומלית של משרד העבודה).

(2) בהיקף רחב, אשר כולל בדיקה של כל הוראות חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלבנטיים.

(3)  פרויקט מלא, אשר, בנוסף לכל האמור בסעיף (2) לעיל, כולל את כל האספקטים המשפטיים של יחסי העבודה בחברה – לרבות:

  • כל הוראות חוקי העבודה הרלבנטיים;
  • כל סוגי ההסכמים;
  • רשיונות והיתרים ממשרד העבודה.
  • נוהלי משאבי אנוש;
  • סוגיות של שימוש במחשב ובמאגרי מידע (סודיות, הגנת הפרטיות ו- GDPR);
  • מניעת הטרדה מינית והתעמרות;
  • מניעת אפליה (לרבות לעניין העסקת אנשים עם מוגבלות ולעניין הוראות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד).
  • התקשרויות עם קבלני כוח אדם ועם קבלני שירותים בתחום השמירה, הנקיון וההסעדה.
  • כמו כן, במהלך תקופת הקורונה, הפרויקט כולל גם בדיקה של תקינות הוצאת עובדים לחל"ת וכן התייחסות לעבודה מהבית (בטיחות, פרטיות, שעות נוספות וכיו"ב).

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עו"ד לירז מגידיש: liraz@holin-hadas.co.il